Μερικοί ιστότοποι που κατασκευάσαμε και εκμεταλλευόμαστε


Ένα site που παρέχει μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με τις Πανελλήνιες (Πανελλαδικές) Εξετάσεις.

Βάσεις πανελληνίων από το 2013, 2014, 2015, 2016, βάσεις 2017 και σε λίγες μέρες και οι ΒΑΣΕΙΣ 2018 με πολλές επιλογές για να δείτε τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο, ανά πόλη και πολλά άλλα.

Εργαλείο Υπολογισμός Μορίων που εκτός από τα μόρια ανά πεδίο εμφανίζει μια σειρά από εξατομικευμένες πληροφορίες, Παραδείγματα: Σε πόσα ΑΕΙ περνάτε σε όλη τη χώρα ανά επιστημονικό πεδίο. Σε πόσα ΤΕΙ περνάτε στην Αθήνα ανα πεδίο.

Επιπλέον τα δύο βασικά εργαλεία είναι διασυνδεδεμένα. Έτσι, αν υπολογίσετε τα μόρια σας με τον υπολογιστή μορίων σε όλες τις σελίδες με τις βάσεις θα βλέπετε και τη διαφορά σας από τη βάση της σχολή, χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Για ότι πληροφορία χρειάζεστε σχετική των πανελληνίων.e-mail: info@outformation.gr