Μερικοί ιστότοποι που κατασκευάσαμε και εκμεταλλευόμαστε

Μια πολύ εύχρηστη μηχανή αναζήτησης ελληνικών βιβλίων. Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία με λέξεις που περιέχονται στον τίτλο τους ή στην περιγραφή τους. Με λέξεις που αφορούν την κατηγορία του. Με τα ονόματα των συγγραφέων ή άλλων συντελεστών του βιβλίου. Επιπλέον μπορείτε να συνδυάσετε όποια από τα παραπάνω θέλετε.

Στα αποτελέσματα βλέπετε τα σχετικά βιβλία. Επιλέγοντας κάποιο βιβλίο, μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή του και να δείτε τις τιμές πώλησης του από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ή άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλούν και βιβλία.

Περιέχει πολύ μεγάλη συλλογή ελληνικών βιβλίων (πολλές δεκάδες χιλιάδες τίτλοι βιβλίων). Περιλαμβάνονται από παιδικά βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι επιστημονικά βιβλία, κλασική μέχρι σύγχρονη λογοτεχνία, ελληνική και ξένη.

Δείτε βιβλία στο BOOKS.Spagos.GR.


Ένα site που παρέχει μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με τις Πανελλήνιες (Πανελλαδικές) Εξετάσεις.

Βάσεις πανελληνίων από το 2013, 2014, 2015, 2016 καθώς και οι βάσεις 2017 με πολλές επιλογές για να δείτε τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο, ανά πόλη και πολλά άλλα.

Εργαλείο Υπολογισμός Μορίων που εκτός από τα μόρια ανά πεδίο εμφανίζει μια σειρά από εξατομικευμένες πληροφορίες, Παραδείγματα: Σε πόσα ΑΕΙ περνάτε σε όλη τη χώρα ανά επιστημονικό πεδίο. Σε πόσα ΤΕΙ περνάτε στην Αθήνα ανα πεδίο.

Επιπλέον τα δύο βασικά εργαλεία είναι διασυνδεδεμένα. Έτσι, αν υπολογίσετε τα μόρια σας με τον υπολογιστή μορίων σε όλες τις σελίδες με τις βάσεις θα βλέπετε και τη διαφορά σας από τη βάση της σχολή, χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Για ότι πληροφορία χρειάζεστε σχετική των πανελληνίων.e-mail: info@outformation.gr