Μερικοί ιστότοποι που κατασκευάσαμε και εκμεταλλευόμαστε


Ένα site που παρέχει μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με τις Πανελλήνιες (Πανελλαδικές) Εξετάσεις.

Βάσεις πανελληνίων από το 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 βάσεις 2019 και σε ΒΑΣΕΙΣ 2020 . με πολλές επιλογές για να δείτε τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο, ανά πόλη και πολλά άλλα.

Εργαλείο Υπολογισμός Μορίων.

Επιπλέον τα δύο βασικά εργαλεία είναι διασυνδεδεμένα. Έτσι, αν υπολογίσετε τα μόρια σας με τον υπολογιστή μορίων σε όλες τις σελίδες με τις βάσεις θα βλέπετε και τη διαφορά σας από τη βάση της σχολή, χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Κατά την ανακοίνωση των βάσεων 2020 θα λειτουργεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να δείτε σε μια μόνο σελίδα, χωρίς ανανεώσεις όλα τα στοιχεία καθώς θα δημοσιοποιούνται. Δείτε τη σελίδα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 (ΒΑΣΕΙΣ 2020)

Για ότι πληροφορία χρειάζεστε σχετική των πανελληνίων.e-mail: info@outformation.gr