Μερικοί ιστότοποι που κατασκευάσαμε και εκμεταλλευόμαστε

Αναζήτηση στα δημόσια, ανοιχτά δεδομένα του Ελληνικού Δημοσίου που δημοσιεύονται στο Διαύγεια (diavgeia.gorv.gr).

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 21/5/2018.

Η αρχική του βάση δεδομένων περιελάμβανε περισσότερα από 28 εκατομμύρια έγγραφα.

Το μέγεθος κάθε εγγράφου ποικίλει από λίγες γραμμές μέχρι περισσότερες από 100 σελίδες.

Πέρα από αυτή καθ' αυτή τη χρησιμότητα ενός τέτοιου ιστοτόπου, ένας σημαντικός (για εμάς) λόγος για την κατασκευή του είναι και η δοκιμή του αλγορίθμου αναζήτησης που κατασκευάσαμε σε πραγματικές και δύσκολες συνθήκες.


Μια πολύ εύχρηστη μηχανή αναζήτησης ελληνικών βιβλίων. Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία με λέξεις που περιέχονται στον τίτλο τους ή στην περιγραφή τους. Με λέξεις που αφορούν την κατηγορία του. Με τα ονόματα των συγγραφέων ή άλλων συντελεστών του βιβλίου. Επιπλέον μπορείτε να συνδυάσετε όποια από τα παραπάνω θέλετε.

Στα αποτελέσματα βλέπετε τα σχετικά βιβλία. Επιλέγοντας κάποιο βιβλίο, μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή του και να δείτε τις τιμές πώλησης του από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ή άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλούν και βιβλία.

Περιέχει πολύ μεγάλη συλλογή ελληνικών βιβλίων (πολλές δεκάδες χιλιάδες τίτλοι βιβλίων). Περιλαμβάνονται από παιδικά βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι επιστημονικά βιβλία, κλασική μέχρι σύγχρονη λογοτεχνία, ελληνική και ξένη.

Δείτε βιβλία στο BOOKS.Spagos.GR.


Ένα site που παρέχει μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με τις Πανελλήνιες (Πανελλαδικές) Εξετάσεις.

Βάσεις πανελληνίων από το 2013, 2014, 2015, 2016, βάσεις 2017 και σε λίγες μέρες και οι ΒΑΣΕΙΣ 2018 με πολλές επιλογές για να δείτε τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο, ανά πόλη και πολλά άλλα.

Εργαλείο Υπολογισμός Μορίων που εκτός από τα μόρια ανά πεδίο εμφανίζει μια σειρά από εξατομικευμένες πληροφορίες, Παραδείγματα: Σε πόσα ΑΕΙ περνάτε σε όλη τη χώρα ανά επιστημονικό πεδίο. Σε πόσα ΤΕΙ περνάτε στην Αθήνα ανα πεδίο.

Επιπλέον τα δύο βασικά εργαλεία είναι διασυνδεδεμένα. Έτσι, αν υπολογίσετε τα μόρια σας με τον υπολογιστή μορίων σε όλες τις σελίδες με τις βάσεις θα βλέπετε και τη διαφορά σας από τη βάση της σχολή, χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Για ότι πληροφορία χρειάζεστε σχετική των πανελληνίων.e-mail: info@outformation.gr